Нашите марки:

- Мургаш

- Диливия

- Медковец

Към момента дистрибутираме млечни продукти и продукти от пилешко месо под трите ни запазени марки.

dilivia-kashkaval

murgash-kashkaval